Játék­szabályzat és adatvédelem

1.     Játék szervezője

A Digitáltech Europe Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15., cégjegyzékszám:13-09-158156, adószám: 24067517-2-13,), mint Szervező játékot hirdet a jatek.notebook.hu weboldalon az oldal felhasználói számára „Évindító nyereményjáték! Nyerj Apple Airpods 2-t” címen.

A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a webformance Kft. (továbbiakban: Lebonyolító; székhely: 1097 Budapest, Óbester utca 13., 4/16., cégjegyzékszám: 01-09-994949, adószám: 24193146-2-43) látja el.

 

2.     A játék időtartama:

 

A Játék 2022.02.11. 13 órától 2022. 03. 04. 13 óráig tart.  

 

3.     Játék menete:

 

A játékosnak először a http://jatek.notebook.hu oldalon meg kell adnia nevét, e-mail címét, el kell fogadnia a játékszabályzatot, a Notebook.hu hírlevélre való feliratkozást és a Játszom gomb megnyomásával hagyja jóvá a játékban való résztvételét. 

A határidőig a feltételeknek megfelelő játékosok között kisorsolunk 1 nyertest, aki megnyeri az Apple Airpods 2 fülhallgatót. Az első 20 kitöltő, aki legalább 3 barátját meghívja és ők leggyorsabban regisztrálnak a játékba, kap egy 5.000 Ft értékű Apple kupont e-mailben, a játék végén. A kupon a https://www.notebook.hu/ webáruházban egyszer használható fel Apple termékek vásárlása esetén 2022.05.31-ig. A kuponok felhasználása egyes kampányoknál korlátozva lehet. Ebben az esetben nincs lehetőség a kuponkód beírására. Egy játékos csak egyszer játszhat.

 

4.     Nyeremény:

 

1 db Apple Airpods 2 fülhallgató (https://www.notebook.hu/apple-airpods2-with-charging-case-2019-267363 )

Az első 20 kitöltő, aki legalább 3 barátját meghívja és ők regisztrálnak a játékba, a játék végén kap egy 5.000 Ft értékű Apple kupont e-mailben, amit a notebook.hu webáruházban használhat fel 2022.05.31-ig.

A nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra át nem ruházható.

 

5.     Sorsolás időpontja:

 

A sorsolás 2022. 03. 07. (hétfő) 10 órakor történik. 

 

6.     Sorsolás menete:

 

A játék végén Lebonyolító a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kiválaszt egy nyertest, aki jogosulttá válik a játék főnyereményére, egy Apple Airpods 2 fülhallgatóra. Továbbá Lebonyolító kiválaszt egy tartaléknyertest. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az előtte álló nyertes nem jelez vissza, nem fogadja el a nyereményt, vagy valamilyen kizáró ok miatt kizárásra kerül a játékból.

Lebonyolító a nyertest e-mailben fogja értesíteni, akinek a nyeremény elfogadásáról 3 munkanapon belül e-mailben vissza kell jeleznie Lebonyolítónak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a szervezők felelősséget nem vállalnak.

 

7.     Kik vehetnek részt a játékban?

 

A játékban azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 16 év feletti természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadják a játék részvételi szabályzatát, és feliratkoznak a Notebook.hu hírleveleire.

 

8.     Személyes adatok kezelése:

 

A Nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyertesek személyi adatait (név, e-mail cím, postázási cím, telefonszám) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból.

 

A Játék a Szervező szervezésében, lebonyolításában zajlik. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatait a Szervezőnek megadja, és engedélyezi, hogy a Szervező üzletszerzési céllal felhasználhassa. A Játékos engedélyezi, hogy a számára a Szervező ajánlatokról tájékoztató üzenetekkel kereshesse meg e-mailen keresztül. A Játékos a hírlevél feliratkozásával engedélyezi, hogy számára a Szervező akciós ajánlatokról tájékoztató üzenetekkel kereshesse meg e-mailen keresztül. 

 

Szervező a Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartja. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értékesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

 

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, marketing@notebook.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

 

 A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

9.     Adózás és költségek

 

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény járulékos költségeit a Szervező viseli. A nyeremény kiszállítási költségét a Szervező viseli, az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének, helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében életkorára tekintettel korlátozott, azaz a tizenhatodik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem, és nem cselekvőképtelen, vagy nagykorú, és a bíróság a nyereményjátékban részvételre kiható hatállyal cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére az életkorára tekintettel korlátozottan cselekvőképes kiskorú csak a törvényes képviselője, míg a az érintett ügycsoportban korlátozottan cselekvőképes csak a gondnoka hozzájárulásával jogosult.

 

10.  Kik nem vehetnek részt a játékban?

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és Szervező által megbízott ügynökség munkatársai és családtagjai. A Játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal.

 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról. 

 

Budapest, 2022.02.11.