Játék­szabályzat és adatvédelem

  1. Játék szervezője

A Digitáltech Europe Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15., cégjegyzékszám:13-09-158156, adószám:24067517-2-13,), mint Szervező nyereményjátékot hirdet „Nyerj 200.000 Ft értékben kütyüket! Induljon jól az év!” címen a http://jatek.notebook.hu weboldalon az oldal felhasználói számára.

A játékra újra kell regisztrálni, a korábbi játékoknál történt regisztráció nem érvényes!

A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a webformance Kft. (továbbiakban: Lebonyolító; székhely: 1097 Budapest, Óbester utca 13., 4/16., cégjegyzékszám: 01-09-994949, adószám: 24193146-2-43) látja el.

  1. A játék időtartama

A nyereményjáték 2021. 01. 15. 09:00 órától 2021. 02. 21. éjfélig tart. 

  1. Játék menete

3.1. A játékosnak először a http://jatek.notebook.hu oldalon fel kell iratkoznia a notebook.hu hírlevelére, és regisztrálnia kell a játékra (a korábbi nyereményjátékokon történt regisztráció már nem érvényes). A regisztráció során a játékosnak meg kell adnia a nevét, e-mail címét, el kell fogadnia a játékszabályzatot.

3.2. A játékos ezután 200.000 Ft értékben válogathat össze termékeket virtuális nyereménykosarába a www.notebook.hu oldalról olyan módon, hogy először egy-egy termék aloldalára kell lépnie a nyereményjáték oldaláról, majd a kiválasztott terméket az oldal alján látható piros „Ajándékkosárba teszem” gombra kattintva tudja betenni a virtuális nyereménykosarába. A termékekkel feltöltött kosarat el kell menteni, majd a játékosnak a következő lépésben véleményben meg kell írnia (minimum 200 karakterben), milyen tulajdonságai miatt választotta az adott termékeket.

Egy termékből csak egy darab tehető a kosárba.

  1. Nyeremény

4.1. A főnyertes azokat a termékeket nyeri meg, amelyeket a játék során a nyereménykosarába tett a keretösszeg erejéig, maximum 200.000 Ft értékig, a határidő lejártáig.

4.2. További nyeremény: 30 db 5.000 Ft értékű notebook.hu kupon, amelyet azon első 30 leggyorsabb játékos kap, aki meghívta barátait a játékba, és azok közül hárman a leggyorsabban be is regisztráltak a játékra. Amennyiben a 3 regisztrált játékos nem valós személy vagy önmaga által generált álszemély, a játékos nem jogosult a kuponra, és a Szervező ebben az esetben visszavonja a kuponkódot.

A nyeremények készpénzre nem válthatók át.

A kupon 2021.03.31-ig használható fel, nincs vásárlási értékhatárhoz kötve, de amennyiben kisebb összeg a vásárolni kívánt termék, vissza nem adható a kupon összegéből. A kupon a szállítási költségre nem váltható be. Egy személy csak egy kupont használhat fel. Egy kupont csak egyszer lehet felhasználni még akkor is, ha a megrendelés értéke kevesebb, mint a kupon értéke.

  1. A sorsolás időpontja

A sorsolás 2021. február 22-én 10:00 órakor lesz.

A főnyertes nevét Lebonyolító közzéteszi a notebook.hu Facebook oldalán, amint visszajelzést kap arról, hogy a főnyertes elfogadja a nyereményt.

  1. A sorsolás menete

A játék végén Lebonyolító a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kiválaszt 1 főnyertest és 3 (tartalék) pótnyertes.

A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben az előttük álló nyertes nem jelez vissza, nem fogadja el a nyereményt, vagy valamilyen kizáró ok miatt kizárásra kerül a játékból.

Lebonyolító a nyertest e-mailben értesíti (legkésőbb 2021. 02. 23-án 12 óráig), amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást ad. A nyertesnek a nyeremény elfogadásáról 3 munkanapon belül e-mailen keresztül vissza kell jeleznie Lebonyolítónak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a szervezők felelősséget nem vállalnak.

  1. Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 16 év feletti természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik elfogadják a játék részvételi szabályzatát, regisztrálnak a játékba és teljesítik a játékleírásban foglaltakat.

  1. Személyes adatok kezelése

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával az adatvédelmi tájékoztatóban  foglaltaknak megfelelően kezeli.

  1. Adózás és költségek

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény járulékos költségeit a Szervező viseli. A nyeremény kiszállítási költségét a Szervező viseli, az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének a helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében életkorára tekintettel korlátozott, azaz a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem, és nem cselekvőképtelen, vagy nagykorú, és a bíróság a nyereményjátékban részvételre kiható hatállyal cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére az életkorára tekintettel korlátozottan cselekvőképes kiskorú csak a törvényes képviselője, míg az érintett ügycsoportban korlátozottan cselekvőképes csak a gondnoka hozzájárulásával jogosult.

  1. Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Szervező és Szervező által megbízott ügynökség munkatársai és családtagjai. A játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a notebook.hu Facebook oldalán üzenetben vagy a jatek@webformance.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Budapest, 2021.01.15.